Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pariterapia

Pariterapiaan voidaan tulla joko jonkun yksittäisen ongelman takia tai miettimään keinoja parisuhteen vuorovaikutuksen parantamiseksi tai suhteen vahvistamiseksi. Erilaiset parisuhteen kriisit, esim. uskottomuus tai erouhka, ovat usein syynä pariterapiaan hakeutumiseen. Joskus pariterapiaan hakeudutaan, kun ero on väistämätön, silloin voidaan yhdessä miettiä miten elämä voisi jatkua eron jälkeen. Mikäli parilla on lapsia, voidaan miettiä, miten heidät voidaan ottaa huomioon eroprosessissa niin, että eron tuoma haitta olisi mahdollisimman vähäinen.
 
Keskustelu parisuhteeseen liittyvistä  asioista kotona on usein hankalaa.  Pariterapiassa luodaan tilanne, jossa parilla on mahdollisuus keskustella heidän valitsemistaan asioista terapeutin läsnä ollessa. Terapeutti pyrkii tuomaan ymmärrystä parin välille ja edesauttamaan parin välistä vuorovaikutusta.
 
Pariterapiaan tullaan yleensä yhdessä mutta apua voi hakea yksinkin. Pariterapissa yksilökäynti kestää 45-60. min min ja parikäynti 90 min.

Viitekehyksenämme on tunnekeskeinen pariterapia (Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT). Tunnekeskeinen pariterapia toteutuu tavallisesti 8-20 tapaamisen kokonaisuutena. Tapaamisista sovitaan kuitenkin aina yksilöllisesti parin tarpeista käsin.  Terapiakäyntien kesto voi vaihdella muutamista tapaamiskerroista useampaan vuoteen.  Usein aloitetaan niin, että tavataan parin kanssa yhteiskäynnillä ja sitten molemmat erikseen yksilökäynnillä. Sen jälkeen jatketaan yhdessä, mietitään mitkä teidän tarpeenne ja toiveenne ovat. Jos toinen puolisoista ei tulisi, myös yksilökäynnit ovat mahdollisia.  Voit lukea lisää tunnekeskeisestä pariterapiasta  Suomen Pariterapiayhdistyksen sivuilta

Perheterapia

Perheterapia ovat keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen vuorovaikutusta.  Joskus perheet saattavat tarvita kriisi- ja traumatilanteissa ulkopuolista apua. Perhe- ja pariterapiaan voi myös hakeutua parantaakseen perheen suhteita ilman akuuttia kriisiä. Perheterapiassa lapset ovat mukana keskusteluissa, mutta tapaamisia voidaan räätälöidä eri kokoonpanoilla tarpeen mukaan ja osa käynneistä voi olla myös vain aikuisille. Usein perhe on myös uusperhe tai yksinhuoltaja.

Voit lukea lisää perheterapiasta Terveyskirjaston sivuilta
Sopimuksen pari- tai perheterapeuttisesta työskentelystä voi tehdä yksityisesti, ostopalveluna tai Kelan korvaamana kuntoutuspsykoterapiana. Lisätietoja
Lisätietoja Kelan kuntoutuspsykoterapiasta

 

Perhe- ja pariterapian työnohjaus ammattilaisille

Työyhteisöpalveluja

Työnohjaus yksilöille, ryhmille ja yhteisöille.
Työnohjauksessa pyritään tutkimaan omaa ja työyhteisön työskentelyä sekä vahvistumaan omassa ammatillisessa osaamisessa sekä työssä jaksamisessa. Työyhteisöjen psykososiaaliset tekijät, vuorovaikutustaidot, työkulttuuri ja johtajuus vaikuttavat olennaisesti työpaikkojen hyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen.  Esimiesten oma työnohjaus on todettu keskeiseksi keinoksi stressin vähentämisessä, johtajuuden tukemisessa ja kehittymisessä. Myös asiakastyön rajapinnassa olevat ammattilaiset tarvitsevat tuen ja väylän prosessoida omaa toimintaa.
Voit lukea lisää työnohjauksesta työterveyslaitoksen sivustoilta

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on osa ihmistä ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat ihmisen hyvinvoinnille merkittäviä. Seksuaalisuus on herkkä alue, jossa näkyvät helposti niin yksilölliset kuin parisuhteeseen liittyvät hankaluudet.

Seksuaaliterapia on keskusteluhoitoa, johon asiakas tulee yksin tai kumppaninsa kanssa. Terapiassa on mahdollista pohtia mm. seksuaaliseen identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, haluttomuuteen tai riippuvuuksiin liittyviä asioita. Terapia voi kestää yksittäisestä kerrasta useamman käynnin kestoiseen pitempään ja syvällisempään terapiaprosessiin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Seksuaaliterapia aloitetaan arvioimalla asiakkaan/parin elämäntilanne kokonaisuudessaan. Seksuaaliterapian tavoite on seksuaalisen hyvinvoinnin paraneminen ja ihmisen kokonaisvaltainen eheytyminen.
Lue lisää: Väestöliitto/tietoa seksuaalisuudesta

Yksilöterapia, psykoterapeuttiset keskustelut

Monissa elämän taitekohdissa ja odottamattomienkin muutoksien kohdatessa psykoterapeuttiset keskustelut voivat auttaa eteenpäin. Joskus kriisiterapiassa asiakas voi saada muutamastakin istunnosta tarvitsemansa avun.

Varsinaiseen pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan voi saada Kela tukea.

Tavallisimpia syitä hakeutua yksilöterapiaan ovat mm. masennus, pelot, jännitys, unettomuus, ja erilaiset pakko-oireet, neuroosit, ahdistus.

Terapiassa tarkastellaan asiakkaan elämänhistoriaa, siihen liittyviä kokemuksia, nykytilannetta ja näiden välisiä yhteyksiä. Menneisyyden selvittelemättömät asiat voivat tulla esiin erilaisina oireina nykyhetkessä ja hankaloittaa esim. työssä käymistä tai opiskelua.

Yksilöterapian tavoitteena on lievittää asiakkaan kärsimystä, lisätä hyvinvointia ja toimintakykyä ja luoda toivoa tulevaisuuden suhteen. Terapia lisää myös asiakkaan omaa itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Terapia voi olla lyhyt-tai pitkäkestoista. Terapian pituus, käyntien tiheys ja määrä määräytyvät asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan.  Terapeutti ja asiakas tekevät yleensä terapiasopimuksen, jossa ko. asiat otetaan huomioon.

Yksi terapiaistunto kestää 45-60 min.